Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS)

Personel Takip Sistemi, şirket personelinin giriş-çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlarla ilgili günlük ve aylık raporların oluşturulmasını sağlayan, bilgisayar tabanlı elektronik bir sistemdir.
Personel Takip Sisteminde işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı ekipmanlar kullanılabilmektedir.
Kullanılacak kart tipine göre uygun kart okuyucular seçilebilir.
Parmak izi okuyucu ünite kullanılabilir.
Avuç içi okuyucu ünite kullanılabilir.
Yüz tanıma sistemi kullanılabilir.
Personel Takip Sistemine dilenirse turnikeler ilave edilebilir, okuyucular turnikelerin üzerlerine monte edilebilir.
Personel Takip Sisteminde terminal üzerinde biriken giriş ve çıkış zamanları merkezi bilgisayara aktarılarak personel devam kontrolü yapılmaktadır.
Bu sayede puantaj ve bordroya esas olan bilgilerin kolay ve çok kısa bir süre içinde hazırlanması mümkün olmaktadır.
Gerekli istatistiksel döküm ve listeler
Günlük ve Aylık Puantaj Dökümleri,
Hareket Listeleri,
Gelmeyenler,
Geç Gelenler,
Erken Çıkanlar,
Fazla Mesai Yapanlar,
İzinliler, vs.) alınmaktadır.
Personel Takip Kontrolünde kullanılan kart okuyucu terminaller işletmenin giriş-çıkış noktalarına monte edilir, işe gelen personel kendi kimlik kartını bu cihazlara okutmak suretiyle giriş-çıkış kaydını oluşturur. Kart okuyucu terminaller, yaklaşım tipi, barkodlu ve mifare kartları okuyacak şekilde yapılandırabilir. Personel kartları standart kredi kartı büyüklüğünde olup, nem, ısı ve yağmurdan etkilenmemektedir.
Kart okuyucu terminallerde önceden hazırlanmış neden kartları kullanılabilmektedir. Personel önce uygun neden kartını
Vizite,
Görevli,
Mazeret izni, vb.
Cihaza okutmalı, hemen ardından kendi kartını okutmalıdır. Terminaller üzerinde bir personelin diğeri yerine kart basmasını önlemek üzere turnike bağlantısı çıkışı bulunmaktadır. Bir defada bir tek kişinin geçişine izin veren turnikeler çift kart okutulması halinde sadece son okutulan kartı geçerli saymakta, daha öncekileri iptal etmektedir.
Personel Takip Yazılımında toplanan bilgiler bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümü elde edilmektedir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi bordroya esas olan hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Devam Kontrol Sistemi programı ile sağlanmaktadır.
Parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla program, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek günlük puantajları kişiler bazında hesaplanmaktadır. Her gün oluşturulan puantajlardan, personelin devam durumunu fazla mesai çalışmalarını, mazeretli mazeretsiz devamsızlıklarını izlemek mümkün olmaktadır. Ay sonunda oluşturulan aylık puantajlarda kişilerin aylık puantaj toplamları bulunmakta ve bunlar bordro hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır.