Neden Security Plus ?

Milli mücadelemizin başlangıç şehri Samsundan başlayan özel güvenlik hizmetimiz, kurumsal yapılanması, planlı, teknolojik ve bilimsel veriler doğrultusundaki hizmet anlayışı ile yurdumuzun her noktasında özel güvenlikteki beklentileri SECURİTY PLUS adıyla karşılayabilecek ulusal bir marka olma yolunda hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Güvenlik konularında çeşitli kurs ve eğitimler görmüş, yurt içi ve yurt dışında deneyimler kazanmış, bu alanda kendini kanıtlamış TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devletin çeşitli kadrolarında uzun yıllar görev yapmış, uzman profesyonel kadrosu ile fabrikalar, alışveriş merkezleri, üniversiteler, oteller, siteler, sanayi ve ticari şirketler gibi kurum ve kuruluşlara özel güvenlik hizmeti sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca;

Ulusal bir güvenlik şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yaptığı süreçte, ulusal sanayi, üretim tesisleri, finans, satış, turizm ve hizmet sektörlerine fiziki, elektronik güvenlik sistemlerinde hizmet vererek sektörde uzman, yurt içi ve yurt dışında deneyim sahibi,

Bölgemizde faaliyet gösteren özel güvenlik şirketlerine ve personellerine güvenlik konusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren,

Ayrıca çeşitli kurumlara güvenlik etütleri, risk analizleri, tahliye planları, koruma ve güvenlik planları, yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket planlarını hazırlayarak, ilgili personele eğitimlerini veren,

Birçok limanın; tesis güvenlik planı ve plan gereği eğitim, talim ve tatbikatlarının icrasını yapan,

Otel, Avm, Rezidans, site yönetim hizmetlerini planlayıp yönetimi ile sevk – idaresini oluşturan danışmanlara sahiptir.

Neden Security Plus ?

Projelerimizin, güvenlik personelinin seçiminde titizlik göstermemizi ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamızı kurumsal yapımız ve şirketimiz hedefleri zorunlu kılmaktadır.

Personel seçiminde “Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil” kaydına ilave olarak, tarafımızdan da mekânında ve çevresinde çok yönlü araştırma yapılarak; ekibimizin güvenilir personelden oluşması sağlanmaktadır.

Karşılıklı koordinasyon doğrultusunda denetim, yerinde eğitim, takip, nezaret ve kontrolümüz operasyon ekibimizce devam ettirilerek ve görülen aksaklıklar üzerine gerektiğinde tazeleme eğitimleri düzenlenmektedir.

Göreve başlamadan önce, Projemizin güvenlikle ilgili sorunlarına, mekâna ve kullanım şartlarına uygun, kapsamlı, güvenilir, gerçekçi, ihtiyaçlara cevap veren, risk analizi yapılarak birikmiş bilgi ve deneyimlerimiz hizmetinize sunulmaktadır. Ayrıca görev süresince altı aylık periyotlar dâhilinde ya da ihtiyaç duyuldukça tesis ile ilgili risk analizi revize edilerek güvenlikle ilgili sorunlara kalıcı çözümler önerilmektedir.

Projelerimiz tarafından yapılacak planlı ya da olağan üstü koordinasyon toplantılarına şirketimizden de uzmanlarımızın katılımı ile koordinasyon ve iş birliği sağlanmaktadır.

Projelerimizin ihtiyaç duyduğu ekstra personel taleplerinin karşılanabilmesi için şirketimizce önceden yedek personel planlaması yapılmaktadır.

Şirketimiz personeline; mevsimine göre yazlık, kışlık, takım elbise, üniforma, gibi her sektöre ve iklime uygun çok alternatifli İçişleri Bakanlığınca onaylı kıyafetler içerisinden projeye en uygun olan kıyafetler giydirilmektedir.

Personel, göreve başlatılmadan önce, şirket eğitim uzmanlarımız tarafından;

Bir hafta süre ile görev bilinci, aidiyet duygusu, iletişim, görev tanımları, dikkat, algılama, teşhis, şüpheli şahıs ve davranışları, canlı bomba, bomba tespit yöntemleri, görev yeri özel talimatı, kullanılan form ve tutanaklar ile yardımcı teçhizat kullanımı konusunda başlangıç kursu verilmektedir.

Projeye ait tesis koruma ve güvenlik planı, yangından korunma ve yangın sonrası hareket tarzları, doğal afet yardım planı, tahliye planı konularını da içeren eğitim ve tatbikatlar üç gün süre ile verilerek, başarılı olanlar göreve devam ettirilmektedir.

Ayrıca görev süresince Security Plus Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından geliştirilen raporlama, tesise ait kural ve yönetmelikler, Olay Tespit Tutanağı, Buluntu Tutanağı, Kapı Çıkış Pusulası vb. konular ile yönetimin talep edeceği hususlarda görev başı tazeleme eğitimleri verilerek personel de sürekli gelişim sağlanmaktadır.

Hizmete başladığımız her projeye;

5188 sayılı yasaya uygun koruma ve güvenlik planı,

Yangından korunma, yangın sonrası hareket tarzları ile tahliye planı,

Depremden korunma ve tahliye planı,

Doğal afet yardım planı ile bunların eğitim ve tatbikatları düzenli periyodlarla yaptırılmaktadır.

Profesyonel anlayışla yukarıda ayrıntılarını açıkladığımız hizmetleri alan projelerimiz bizleri tercihteki memnuniyetleri bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.