Güvenlik Danışmanlığı

Security Plus Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi, mimari projelendirme safhasında hem fiziki hem de elektronik güvenlik ile ilgili akılcı planlamaların yapılması yönlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Mimari projelendirme sürecinde tesise en uygun güvenlik sistemi alt yapısının kurulması israfı önler, maliyetleri düşürür, hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltir. Bu kapsamda Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Hizmetlerimiz;
Risk Analizi/Güvenlik Değerlendirmesi Yapılması,
Plan, Process, Talimat ve Prosedürlerin Hazırlanması,
Göreve Uygun Sistemin Tesisi,
Sistem ve Talimatlara Personelin Oryantasyonunun Sağlanması,
Problem/Sorun Çözümü ve Verimlilik Kapsamında ise;
Problemin tanımlanması,
Analiz edilmesi,
İyileştirici hareket tarzlarının tespiti,
Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin uygulanması ve yeni bir yönteme geçilmesi,
Yapılan iyileştirmenin etkisinin kontrol edilmesidir.
yerleşim bölgesi tespit ve değerlendirmesi, bölgesel risk analizi, proje tehdit değerlendirmesi ve proje için belirlenecek tehditlere göre önleyici öneriler geliştirilmesi, proje için önerilen fiziki güvenlik planlamasının hazırlanması, güvenlik kontrol noktalarının belirlenmesi, güvenlik kontrol noktaları uygulamaları, güvenlik kontrol noktaları güvenlik gereçlerinin belirlenmesi, güvenlik personeli planlaması yapılmaktadır.
Fiziki güvenlik planlamasının yanı sıra elektronik güvenlik planlaması da güvenlik danışmanlığı hizmeti kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede; CCTV sistemi, accesscontrol sistemi, acil kaçış kapıları kontrol sistemi, yol kapama ve bariyer sistemleri, X-Ray detektörleri, metal kontrol detektörleri planlanması ve çevre güvenlik sistemi planlaması gerçekleştirilmektedir.

Yapılan tüm planlamalar alt yapıları da dâhil olmak üzere mimari çizimler üzerine işlenmektedir.

Önerilen tüm elektronik ve fiziki güvenlik enstrümanlarının teknik şartnameleri danışmanlık hizmeti kapsamında oluşturulmaktadır.

Yapılan elektronik ve fiziki güvenlik planlamasına göre ayrı ayrı maliyetlendirme çalışması yapılarak, yatırım ve işletme maliyetlerinin öngörülmesi sağlanmaktadır.

Güvenlik Risk ve Süreç Yönetimi
Başarılı bir güvenlik sisteminin tesisi ancak doğru bir risk değerlendirmesi ve tüm süreçlerin iyi yönetilmesi ile sağlanır. Görev yerine en uygun sistemin kurulması suretiyle; verimlilik artar, kaynakların israfı önlenir, maliyet düşer ve hizmet kalitesi yükselir. Bu kapsamda Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Hizmetlerimiz;
Risk Analizi/Güvenlik Değerlendirmesi Yapılması,
Plan, Process, Talimat ve Prosedürlerin Hazırlanması,
Göreve Uygun Sistemin Tesisi,
Sistem ve Talimatlara Personelin Oryantasyonunun Sağlanması,
Problem/Sorun Çözümü ve Verimlilik Kapsamında ise;
Problemin tanımlanması,
Analiz edilmesi,
İyileştirici hareket tarzlarının tespiti,
Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin uygulanması ve yeni bir yönteme geçilmesi,
Yapılan iyileştirmenin etkisinin kontrol edilmesidir.

Yerinde Hizmet içi /Tazeleme Güvenlik Eğitim ve Tatbikatları
(5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmek Kapsamında bünyesinde Özel Güvenlik Birimi bulunan Kurum ve Kuruluşların Yönetici Personeli ile Özel Güvenlik Görevlilerine ve Kişi Koruma Personeline, gerektiğinde Özel Güvenlik Şirketlerine göreve yönelik Sektörel yerinde Hizmetiçi/Tazeleme Eğitim ve Tatbikatları yaptırılmaktadır)

Acil Durum Güvenlik Tatbikatları
(5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmek Kapsamında hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planlarının uygulanmasına yönelik olarak Sabotaj, Yangın, Deprem gibi acil durumları kapsayacak şekilde yerinde Acil Durum Tatbikatları yaptırılmaktadır)
Güvenlik Denetim ve Kontrolleri

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmek Kapsamında özel güvenlik görevlilerinin, hem özel güvenlik hizmeti alan yerlerin/firmaların Yetkililerince, hem de özel güvenlik hizmetini sağlayan Şirket Yetkililerince Kamu düzeninin sağlanması açısından ilgili Yasa hükümlerine göre sık aralıklarla ve düzenli olarak denetlenmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda; eğitimli, yasal mevzuatlara hâkim, uzman kadromuz ile hizmet alan Firmaların özel güvenlik görevlilerinin denetim ve kontrol hizmeti yapılmaktadır.
Denetim faaliyeti; görev alanında hizmetin yürütülmesine ilişkin tüm süreçleri kapsayacak şekilde, matematiksel veri ve önceden hazırlanan formlara dayandırılmaktadır.
Denetim sonunda; belirlenen güvenlik zafiyetlerinin sebep ve sonuç ilişkilerini açıklayan, iyileştirme kapsamında alınması gereken tedbirler ile değerlendirmeleri içeren Denetim Sonuç Raporu sunulmaktadır.